Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı
Kitaplar / Klinik Nöroanatomi
Resmi Büyüt  
Ürün Not:
Klinik Nöroanatomi ve Nörolojik Muayene üzerine çok degerli bir kaynak.
KLINIK NÖROANATOMI - MN MEDIKAL & NOBEL - 190 SAYFA

Klinik Nöroanatomi ve Nörolojik Muayene

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-I:

KLİNİK NÖROANATOMİ

Sinir Sistemi’nin Temel Amaçları
Sinir Sisteminin Hücreleri
Sinir Sisteminin Temel Birimleri
Sinir Sistemi’nin Temel Çalışma Prensibi
SEREBRAL HEMİSFERLER
Serebral Loblar ve önemli merkezleri

 • Frontal Loblar:
 • Parietal Loblar:
 • Temporal Loblar:
 • Oksipital Loblar:
 • Limbik Lob:

Serebral Fonksiyonel Sistemler

 • Piramidal Sistem:
 • Ekstrapiramidal Sistem:
 • Serebellar Sistem:
 • Duyu Sistemi:
 • Otonom Sistem:
 • Limbik Sistem
 • Retiküler Formasyon (RF)

MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN ZARLARI
KAN-BEYİN BARİYERİ
BEYNİN VENTRİKÜLLERİ
BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS)
SEREBRAL VASKÜLER YAPI

 • Arteriyel sistem
 • Venöz sistem

KRANİAL SİNİRLER

  • Nervus Olfaktorius:
  • Nervus Optikus
  • Okuler motor sinirler: III, IV ve VI ncı kranial sinirler
  • N. Trigemins
  • N. Fasialis:
  • N. Stato-akustikus:
  • N. Glossofaringikus:
  • N. Vagus:
  • N. Aksessorius:
  • N. Hipoglossus:

BEYİN SAPI SENDROMLARI

Mezensefalik Sendromlar
B.  Pons Sendromları

C.  Bulber Sendromlar
MEDULLA SPİNALİS
Medulla spinalis’in yapısı
Spinal vasküler yapı
Spinal kord lezyonları:
Spinal sinirler, pleksuslar ve periferik sinirler
Sinir Sistemi Vasküler Fizyolojik Özellikleri

BÖLÜM II

NÖROLOJİK MUAYENE

HASTAYA YAKLAŞIM PLANI
A. KİŞİSEL VE SOSYAL BİLGİLER:
B. ANAMNEZ 
C. ÖZGEÇMİŞ
D.  SOY GEÇMİŞ
E. ALIŞKANLIKLAR  
F. HASTANIN GENEL DURUMU 
G. NÖROLOJİK MUAYENE

 • Dominant hemisferin saptanması
 • Denge-Duruş-yürüyüş-yatış şekli
 • Genel bakış: İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon
 • Bellek/Hafıza Ve Kişilik Özellikleri Muayenesi
 • Kranial sinirlerin muayenesi
  • N. Olfaktorius:
  • Optik Sinir:
  • Görme Keskinliği
  • Pupiller ve ışık refleksi:
  • Göz Dibi- Fundus Muayenesi
  • Görme Alanı Muayenesi:
  • Diğer muayeneler ve bozuklukları
  • 3, 4 ve 6 ıncı Kranial Sinirler:
  • Konjuge ve Vergens Göz Hareketleri:
  • Konverjens:
  • Diplopi:
 • Nervus Trigeminus:
 • Fasial Sinir:
 • Nervus Stato-akustikus:
 • Nervus Glossofaringikus:
 • Nervus Vagus:
 • Nervus Aksessorius:
 • N. Hipoglossus:
 • Motor fonksiyonun muayenesi
  • Aktif volonter hareketlerin muayenesi
  • Pasif hareket ile kas tonusu muayenesi:
  • Koordinasyon Muayenesi:
  • İstemsiz Hareketler
 • Refleksler
  • Normal Refleksler
   • Yüzeyel refleksler
   • Derin (Proprioseptif) tendon refleksleri
   • Visseral (veya Vejatatif) Refleksler
  • Patolojik Refleksler
   • Normal reflekslerin kaybı
   • Babinski Pozitifliğinin Eşdeğerleri
   • Ayna Hareketler ve assosiye hareketler
   • İlkel Refleksler:
 • Duyu muayenesi
  • Subjektif duyular
  • Objektif Duyular
   • Yüzeyel
   • Derin duyu
   • Kortikal duyular
   • Belirli noktaların duyarlılığı ve germe manevraları
 • Özel Fokal Kortikal Fonksiyonlar
 • Meninks irritasyon bulguları
 • Trofik bozukluklar
 • Konuşma muayenesi
 • Otonom ( vejetatif) sistemin muayenesi 
 • Diğer Sistemlerin Muayenesi
 • Laboratuar Muayenelerine Genel Yaklaşım