Profesör Doktor Necla Özdemir Vakfı

BURS ALMAK GEREKLİ BELGELER

1. Burs Başvuru Formu

2. Öğrenim kurumunuzdan alınacak " Öğrenci Belgesi ",

3. Öğrenim kurumunuzdan alınacak, 200. - 200. öğrenim dönemi başarı durumunuzu gösterir belge, (Yeni kayıt olanlar hariç),

4. Vakfımızdan burs almaya hak kazanmış iken, herhangi bir kurum veya kuruluştan da burs almaya hak kazanan öğrencilerin diğer bursu vakfımıza bildirme mecburiyeti bulunmaktadır.

UYARILAR

1- İkinci Öğretim, Açık Öğretim  ve Yüksek Lisans Öğrencilerine  Burs verilmemektedir.

2- Öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor / okuyacak (yeni kayıt) olmaları gerekmektedir.

3- Belgelerini tamamlamayan öğrencilerin başvuruları asla kabul edilmeyecektir

4- Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dekanlığı'na her öğrenim yılının başında olan Eylül ayında yapılacaktır, doğrudan vakfa başvuru kabul edilmeyecektir.

5- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı vakfın her yıl dönem başında burs vereceği öğrenci sayısının iki katı kadar öğrenci başvuru belgelerini vakfa gönderecek ve Vakıf Yönetim Kurulu öğrencileri çağırıp bizzat görüşüp burs vereceği öğrenci sayısı kadar öğrenci seçimini yapacaktır.